• Hotline : 088 865 3888

  • Đăng nhập
  • ℂ𝕙𝕦́𝕔 𝕞𝕦̛̀𝕟𝕘 𝕟𝕒̆𝕞 𝕞𝕠̛́𝕚 ! 𝕊𝕙𝕠𝕡 ℤ𝕚𝕟𝕜𝕘𝕒𝕞𝕖 𝕥𝕣𝕒̂𝕟 𝕥𝕣𝕠̣𝕟𝕘 𝕥𝕙𝕠̂𝕟𝕘 𝕓𝕒́𝕠 𝕝𝕚̣𝕔𝕙 𝕟𝕘𝕙𝕚̉ 𝕥𝕖̂́𝕥 𝕟𝕘𝕦𝕪𝕖̂𝕟 đ𝕒́𝕟 𝟚𝟘𝟚𝟚 : 𝕥𝕙𝕠̛̀𝕚 𝕘𝕚𝕒𝕟 𝕟𝕘𝕙𝕚̉ 𝕥𝕖̂́𝕥 𝕥𝕦̛̀ 𝕟𝕘𝕒̀𝕪 𝟚𝟟/𝟙𝟚/𝟚𝟘𝟚𝟙 ( 𝔸̂𝕞 𝕃𝕚̣𝕔𝕙 ) , 𝕝𝕒̀𝕞 𝕧𝕚𝕖̣̂𝕔 𝕝𝕒̣𝕚 𝕧𝕒̀𝕠 𝕟𝕘𝕒̀𝕪 𝟘𝟞/𝟘𝟙/𝟚𝟘𝟚𝟚 ( 𝔸̂𝕞 𝕝𝕚̣𝕔𝕙 ) . ℤ𝕚𝕟𝕜𝕘𝕒𝕞𝕖 𝕥𝕣𝕒̂𝕟 𝕥𝕣𝕠̣𝕟𝕘 𝕔𝕒̉𝕞 𝕠̛𝕟 𝕢𝕦𝕪́ 𝕜𝕙𝕒́𝕔𝕙 𝕙𝕒̀𝕟𝕘 đ𝕒̃ đ𝕠̂̀𝕟𝕘 𝕙𝕒̀𝕟𝕙 𝕔𝕦̀𝕟𝕘 𝕔𝕙𝕦́𝕟𝕘 𝕥𝕠̂𝕚 𝕤𝕦𝕠̂́𝕥 𝕥𝕙𝕠̛̀𝕚 𝕘𝕚𝕒𝕟 𝕧𝕦̛̀𝕒 𝕢𝕦𝕒 . ℂ𝕙𝕦́𝕔 𝕢𝕦𝕪́ 𝕜𝕙𝕒́𝕔𝕙 𝕟𝕒̆𝕞 𝕞𝕠̛́𝕚 𝕘𝕒̣̆𝕡 𝕟𝕙𝕚𝕖̂̀𝕦 𝕞𝕒𝕪 𝕞𝕒̆́𝕟 , 𝕒𝕟 𝕜𝕙𝕒𝕟𝕘 , 𝕥𝕙𝕚̣𝕟𝕙 𝕧𝕦̛𝕠̛̣𝕟𝕘 !

Để được hỗ trợ 24/7 vui lòng liên hệ :
Facebook shop hỗ trợ nạp game : https://www.facebook.com/Zinkgame99/inbox/   (ZinkGame )
Facebook cá nhân hỗ trợ nạp game : https://www.facebook.com/napgame.mobile.99999/   ( Hồ Chí Quang )
FB NV hỗ trợ mua bán tài khoản NV01 :  https://www.facebook.com/zinkgame.hongocdai ( Hồ Ngọc Đại )
FB NV hỗ trợ mua bán tài khoản NV02 : https://www.facebook.com/zinkgame.nguyengiabao   (  Nguyễn Gia Bảo )
FB NV hỗ trợ mua bán tài khoản NV03 :  https://www.facebook.com/zinkgame.hokhanhduy   ( Hồ Khánh Duy )
FB NV hỗ trợ mua bán tài khoản NV04 :  https://www.facebook.com/zinkgame.phamluu  ( Phạm Lưu )

SĐT : 0888653888 ( Quang )
Zalo : 0888653888 ( Shop ZinKgame )
_____________________________________________________________________

Tài khoản thanh toán momo : 0888653888 ( Hồ Chí Quang )
Tài khoản thanh toán vietcombank : 0101001184650 ( Hồ Chí Quang )
Lưu Ý : Khách hàng vui lòng chỉ thanh toán quan 2 cổng thanh toán trên , tất cả cổng thanh toán khác không đúng tên và số tài khoản đều là giả mạo !

Hotline: 088 865 3888
SMS: 088 865 3888 Zalo: 088 865 3888